Uzm. Dr. Refik Bilgin

Tiroid Kanseri ve Radyoaktif İyot Tedavisi

Tiroid Kanseri ve Radyoaktif İyot Tedavisi

Tiroid Kanseri ve Radyoaktif İyot Tedavisi

Tiroid kanseri, boyunda yer alan kelebek şeklinde bir organ olan tiroid bezinde gelişen bir kanser türüdür. Tiroid bezi vücudun metabolizmasını ve enerji seviyelerini düzenleyen hormonlar üretir. Papiller tiroid kanseri, foliküler tiroid kanseri, medüller tiroid kanseri ve anaplastik tiroid kanseri dahil olmak üzere birkaç farklı tiroid kanseri türü vardır. Tiroid kanseri belirtileri boyunda bir yumru veya şişlik, yutkunma güçlüğü, ses kısıklığı ve nefes alma güçlüğünü içerebilir. Bununla birlikte, tiroid kanseri olan birçok kişi, hastalığın erken evrelerinde herhangi bir belirti yaşamaz. Tiroid kanseri için risk faktörleri arasında radyasyona maruz kalma, ailede tiroid kanseri öyküsü ve çoklu endokrin neoplazi tip 2 (MEN2) gibi belirli kalıtsal genetik durumlar bulunur. Tiroid kanserinin teşhisi tipik olarak fizik muayene, ultrason veya BT taraması gibi görüntüleme testleri ve analiz için tiroid dokusu örneği almak için biyopsi içerir. Tiroid kanseri tedavisi, tiroid bezinin bir kısmını veya tamamını çıkarmak için ameliyat, kanser hücrelerini öldürmek için radyoaktif iyot tedavisi ve/veya kemoterapiyi içerebilir. Spesifik tedavi planı, kanserin tipine ve evresine ve ayrıca hastanın genel sağlığına bağlı olacaktır. Tiroid kanseri olan kişilerin, hastalığın tekrarını izlemek için düzenli takip bakımı almaları önemlidir. Uygun tedavi ile, tiroid kanseri olan çoğu insan iyi bir prognoza sahiptir ve normal bir yaşam sürmeyi bekleyebilir. Bununla birlikte, sonuç kanserin evresine, türüne ve hastanın genel sağlığına bağlı olarak değişebilir.
Tiroid Kanseri ve Radyoaktif İyot Tedavisi
Tiroid Kanseri ve Radyoaktif İyot Tedavisi

Tiroid Kanseri Nasıl Tedavi Edilir?

Tiroid kanseri tipik olarak tiroid bezinin bir kısmını veya tamamını çıkarmak için ameliyat, kanser hücrelerini öldürmek için radyoaktif iyot tedavisi ve/veya kemoterapi ile tedavi edilir. Spesifik tedavi planı, kanserin tipine ve evresine ve ayrıca hastanın genel sağlığına bağlı olacaktır. Cerrahi, tiroid kanseri için en yaygın tedavi yöntemidir ve genellikle tedavinin ilk basamağıdır. Total tiroidektomi (tiroid bezinin tamamının çıkarılması), lobektomi (tiroid bezinin bir lobunun çıkarılması) ve tiroidektomi (tiroid bezinin bir kısmının çıkarılması) dahil olmak üzere tiroid kanserini tedavi etmek için kullanılabilecek birkaç ameliyat türü vardır. . Ameliyat türü, kanserin boyutuna ve konumuna ve ayrıca hastanın genel sağlığına bağlı olacaktır. Radyoaktif iyot tedavisi, tiroid kanseri için başka bir yaygın tedavidir. Bu tedavi, tiroid bezi tarafından emilen ve kanser hücrelerini öldürmeye yardımcı olan az miktarda radyoaktif iyotun yutulmasını içerir. Kemoterapi, özellikle kanser vücudun diğer bölgelerine yayılmışsa veya hasta ameliyat için aday değilse, tiroid kanserini tedavi etmek için de kullanılabilir. Tiroid kanseri olan kişilerin, hastalığın tekrarını izlemek için düzenli takip bakımı almaları önemlidir. Uygun tedavi ile, tiroid kanseri olan çoğu insan iyi bir prognoza sahiptir ve normal bir yaşam sürmeyi bekleyebilir. Bununla birlikte, sonuç kanserin evresine, türüne ve hastanın genel sağlığına bağlı olarak değişebilir.

Radyoaktif İyot Tedavisi Nedir?

Radyoaktif iyot tedavisi, tiroid kanseri ve diğer bazı tiroid rahatsızlıkları için bir tedavidir. Tiroid bezi tarafından emilen ve kanser hücrelerini öldürmeye veya guatrın (genişlemiş tiroid bezi) boyutunu küçültmeye yardımcı olan az miktarda radyoaktif iyotun yutulmasını içerir. Radyoaktif iyot tedavisi genellikle ağızdan alınan bir kapsül veya sıvı şeklinde verilir. Tedavinin dozajı ve sıklığı, hastanın özel durumuna ve hastalığın ciddiyetine bağlı olacaktır. Radyoaktif iyotu aldıktan sonra, radyoaktif iyot hastayla yakın temas halindeyse başkalarına zarar verebileceğinden, hastanın başkalarına maruz kalmayı en aza indirmek için belirli önlemleri alması gerekecektir. Bu önlemler, özel bir odada kalmayı ve tuvaleti diğerlerinden ayrı kullanmayı içerebilir.
Tiroid Kanseri ve Radyoaktif İyot Tedavisi
Radyoaktif iyot tedavisi genellikle iyi tolere edilir ve çok az yan etkisi vardır. Bazı insanlar tedaviden sonra mide bulantısı, ishal veya ağız kuruluğu yaşayabilir. Bu yan etkiler genellikle geçicidir ve ilaçlarla veya diğer tedavilerle yönetilebilir. Radyoaktif iyot tedavisi, başarılı bir sonuç alma şansını artırmaya yardımcı olmak için tipik olarak cerrahi ve kemoterapi gibi diğer tedavilerle birlikte kullanılır. Tedavinin faydalarını en üst düzeye çıkarmak için hastaların sağlık ekipleri tarafından yönlendirilen tedavi planlarını takip etmeleri önemlidir.

Tiroid Kanseri ve Radyoaktif İyot Tedavisi

Radyoaktif iyot tedavisi, özellikle kanser tiroid bezinin ötesine yayılmışsa veya hasta cerrahi için aday değilse, sıklıkla tiroid kanserini tedavi etmek için kullanılır. Tek başına bir tedavi olarak veya cerrahi veya kemoterapi gibi diğer tedavilerle kombinasyon halinde kullanılabilir. Spesifik tedavi planı, kanserin tipine ve evresine ve ayrıca hastanın genel sağlığına bağlı olacaktır. Radyoaktif iyot tedavisinin tiroid kanserini tedavi etmek için nasıl kullanılabileceğine dair genel bir bakış:
 • Hastaya ağızdan alınan bir kapsül veya sıvı şeklinde az miktarda radyoaktif iyot verilecektir. Tedavinin dozajı ve sıklığı, hastanın özel durumuna ve hastalığın ciddiyetine bağlı olacaktır.
 • Radyoaktif iyotu aldıktan sonra, radyoaktif iyot hastayla yakın temas halindeyse başkalarına zarar verebileceğinden, hastanın başkalarına maruz kalmayı en aza indirmek için belirli önlemleri alması gerekecektir. Bu önlemler, özel bir odada kalmayı ve tuvaleti diğerlerinden ayrı kullanmayı içerebilir.
 • Radyoaktif iyot, tiroid bezi tarafından emilir ve kanser hücrelerini öldürmeye veya guatrın (genişlemiş tiroid bezi) boyutunu küçültmeye yardımcı olur.
 • Tedavinin etkinliğini izlemek ve kanserin tekrarını kontrol etmek için hastanın tipik olarak düzenli takip bakımından geçmesi gerekecektir.
 • Kanser vücudun diğer bölgelerine yayılmışsa, kanseri kontrol altına almak için kemoterapi gibi ek tedaviler gerekli olabilir.
Tedavinin faydalarını en üst düzeye çıkarmak için hastaların sağlık ekipleri tarafından yönlendirilen tedavi planlarını takip etmeleri önemlidir.
Tiroid Kanseri ve Radyoaktif İyot Tedavisi

Tiroid Kanseri Ölüm Oranı Kaçtır?

Tiroid kanseri için ölüm oranı genellikle diğer kanser türlerine göre düşüktür. Amerikan Kanser Derneği’ne göre, tiroid kanseri olan kişilerde 5 yıllık göreceli sağkalım oranı yaklaşık %98’dir. Bu, tiroid kanseri teşhisi konan 100 kişiden yaklaşık 98’inin teşhis edildikten 5 yıl sonra hala hayatta olduğu anlamına gelir. Bununla birlikte, hayatta kalma oranının kanserin tipine ve evresine ve ayrıca hastanın genel sağlığına bağlı olarak değişebileceğini not etmek önemlidir. Örneğin, erken evre papiller tiroid kanseri olan kişilerde 5 yıllık göreceli sağkalım oranı yaklaşık %98 iken, ileri evre papiller tiroid kanseri olan kişilerde 5 yıllık göreceli sağkalım oranı yaklaşık %84’tür. Genel olarak, tiroid kanseri olan kişiler için prognoz, uygun tedavi ile genellikle iyidir. Erken teşhis ve hızlı tedavi ile tiroid kanseri olan çoğu insan normal bir yaşam sürmeyi bekleyebilir. Bununla birlikte, tiroid kanseri olan kişilerin, hastalığın tekrarını izlemek için düzenli takip bakımı almaları önemlidir.
Tiroid Kanseri ve Radyoaktif İyot Tedavisi

Foliküler Tiroid Kanseri Nedir?

Foliküler tiroid kanseri, tiroid bezinin tiroid hormonları üreten ve salan foliküler hücrelerinde gelişen bir tiroid kanseri türüdür. Daha az yaygın bir tiroid kanseri türüdür ve tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %10-15’ini oluşturur. Foliküler tiroid kanseri yavaş büyüme eğilimindedir ve genellikle tiroid bezinin etkilenen kısmını veya tamamını çıkarmak için ameliyatla başarılı bir şekilde tedavi edilebilir. Bununla birlikte, kanser tiroid bezinin ötesine yayılmışsa, radyoaktif iyot tedavisi veya kemoterapi ile ek tedavi gerekli olabilir. Foliküler tiroid kanseri belirtileri arasında boyunda bir yumru veya şişlik, yutma güçlüğü, ses kısıklığı ve nefes alma güçlüğü sayılabilir. Bununla birlikte, foliküler tiroid kanseri olan birçok kişi, hastalığın erken evrelerinde herhangi bir semptom yaşamaz. Foliküler tiroid kanserinin teşhisi tipik olarak fiziksel bir muayene, ultrason veya BT taraması gibi görüntüleme testleri ve analiz için bir tiroid dokusu örneği elde etmek için bir biyopsi içerir. Foliküler tiroid kanseri olan kişilerin, hastalığın tekrarını izlemek için düzenli takip bakımı almaları önemlidir. Uygun tedavi ile, foliküler tiroid kanseri olan çoğu insan iyi bir prognoza sahiptir ve normal bir yaşam sürmeyi bekleyebilir. Bununla birlikte, sonuç, kanserin evresine ve boyutuna ve hastanın genel sağlığına bağlı olarak değişebilir.  

Medüller Tiroid Kanseri Nedir?

Medüller tiroid kanseri, tiroid bezinin kalsitonin hormonunu üreten C hücrelerinde gelişen bir tiroid kanseri türüdür. Daha az yaygın bir tiroid kanseri türüdür ve tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %3-5’ini oluşturur. Medüller tiroid kanseri yavaş büyüme eğilimindedir ve genellikle tiroid bezinin etkilenen kısmını veya tamamını çıkarmak için ameliyatla başarılı bir şekilde tedavi edilebilir. Bununla birlikte, kanser tiroid bezinin ötesine yayılmışsa, radyoaktif iyot tedavisi veya kemoterapi ile ek tedavi gerekli olabilir. Medüller tiroid kanseri belirtileri arasında boyunda bir yumru veya şişlik, yutma güçlüğü, ses kısıklığı ve nefes alma güçlüğü sayılabilir. Bununla birlikte, medüller tiroid kanseri olan birçok kişi, hastalığın erken evrelerinde herhangi bir semptom yaşamaz. Medüller tiroid kanseri sıklıkla multipl endokrin neoplazi tip 2 (MEN2) gibi kalıtsal genetik durumlarla ilişkilidir. Bu nedenle, ailede medüller tiroid kanseri veya MEN2 öyküsü olan kişilerde hastalığa yakalanma riski daha yüksek olabilir ve genetik testlerden ve düzenli taramadan fayda görebilir. Medüller tiroid kanserinin teşhisi tipik olarak bir fizik muayene, ultrason veya BT taraması gibi görüntüleme testleri ve analiz için bir tiroid dokusu örneği elde etmek için bir biyopsi içerir. Medüller tiroid kanseri olan kişilerin, hastalığın tekrarını izlemek için düzenli takip bakımı almaları önemlidir. Uygun tedavi ile medüller tiroid kanseri olan çoğu insan iyi bir prognoza sahiptir ve normal bir yaşam sürmeyi bekleyebilir. Bununla birlikte, sonuç, kanserin evresine ve boyutuna ve hastanın genel sağlığına bağlı olarak değişebilir.  

Anaplastik Tiroid Kanseri Nedir?

Anaplastik tiroid kanseri, tiroid bezinin hücrelerinde gelişen nadir ve agresif bir tiroid kanseri türüdür. Tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %1-2’sini oluşturan en az görülen tiroid kanseri türüdür. Anaplastik tiroid kanseri hızla büyüme ve yayılma eğilimindedir ve tedavisi zor olabilir. Tedavi seçenekleri, tiroid bezinin etkilenen kısmını veya tamamını çıkarmak için cerrahi, radyasyon tedavisi ve / veya kemoterapiyi içerebilir. Spesifik tedavi planı, kanserin evresi ve yaygınlığının yanı sıra hastanın genel sağlığına bağlı olacaktır. Anaplastik tiroid kanseri belirtileri arasında boyunda bir yumru veya şişlik, yutma güçlüğü, ses kısıklığı ve nefes alma güçlüğü sayılabilir. Bununla birlikte, anaplastik tiroid kanseri olan birçok kişi, hastalığın erken evrelerinde herhangi bir semptom yaşamaz. Anaplastik tiroid kanserinin teşhisi tipik olarak fizik muayene, ultrason veya BT taraması gibi görüntüleme testleri ve analiz için tiroid dokusundan bir numune almak için biyopsi içerir. Anaplastik tiroid kanseri olan kişilerin başarılı bir sonuç alma şansını artırmak için hızlı ve agresif tedavi almaları önemlidir. Bununla birlikte, anaplastik tiroid kanseri olan kişilerde prognoz genellikle kötüdür ve 5 yıllık göreceli sağkalım oranı yaklaşık %5’tir. Sonuç, kanserin evresine ve boyutuna ve hastanın genel sağlığına bağlı olarak değişebilir. Bizi Instagram Hesabımızdan Takip Edebilirsiniz 🙂

Sıkça Sorulan Sorular

Aktinyum tedavisinin standart tedavilere dirençli prostat kanserlerinde tümör boyutunu küçültme, hücrelerin çoğalmasını durdurma ve bu hücrelerini yok etmede etkili bir tedavi yöntemidir. Radyonüklid tedavilerin prostat kanserinin tedavisindeki yeri standart tedavilere rağmen hastalık ilerlediğinde, yayıldığında veya kemoterapi gibi diğer tedaviler etkisiz kaldığında , hastanın kemoterapi kullanmak istememesi veya yan etkileri hasta tarafından tölere edilemediği durumlarda tercih edilir. Aktinyum-225-PSMA, prostat kanserinde hedefe yönelik alfa tedavide hastaya verilen radyoaktif maddenin adıdır. Metastatik ileri evre prostat kanseri hastalarında kullanılabilen bir tedavidir. Aktinyum-225-PSMA tedavisinin amacı tümör boyutunu küçültmek, tümör hücrelerinin çoğalmasını durdurmak ve tümör hücrelerini yok etmektir.

Güncel  yaklaşımda  radyonüklid tedavi kararı verilen hastalarda birinci tercih Lutesyum PSMA tedavisidir. Bu tedaviye dirençli hastalarda Aktinyum-225-PSMA tercih edilebilir.

Lutesyum tedavisi nedir ve kanserli hücreler üzerinde nasıl etki eder birlikte inceleyelim. Nükleer tıp alanında uygulanan ve Lu177-PSMA tedavisi olarak da bilinen Lutesyum, prostat kanserinde kanserli hücreleri hedef alan ve bir tür moleküler kullanılan tedavi çeşitlerinden biridir. Vücuda verildikten sonra, kanserli hücreleri hedef alan ve yok eden bu radyoaktif madde sayesinde prostat kanseri tedavi edilir. Prostat kanseri tedavileri arasında son yıllarda en çok tercih edilen ve uygulanan bir yöntemdir.

NAFLD, karaciğer hücrelerinde alkolün neden olmadığı ekstra yağ birikmesidir. Sağlıklı bir karaciğer bir miktar yağ içerir, ancak karaciğerin ağırlığının %5 ila %10’undan fazlası yağ olduğunda karaciğer iltihaplanır. Bu durum steatoz olarak da adlandırılan “yağlı karaciğer” olarak sınıflandırılabilir. NAFLD birçok yetişkini ve çocuğu etkiler ve Ulusal Diyabet ve Sindirim ve Böbrek Hastalıkları Enstitüsü’ne göre Amerika Birleşik Devletleri’nde karaciğer hastalığının en yaygın nedenlerinden biridir .

NAFLD şiddetli hale gelirse, alkolsüz steatohepatit veya NASH adı verilen bir duruma ilerleyebilir. NASH, karaciğer kanserinin yanı sıra fibroz (karaciğerde yara izi), siroz (karaciğerde kalıcı yara izi ve sertleşme) veya karaciğer yetmezliği ile sonuçlanabilir. Uzmanlar, NAFLD’li her 5 kişiden yaklaşık 1’inin NASH geliştireceğini tahmin ediyor.

Nöroendokrin tümör nedir ve onu diğer tümör türlerinden ayıran özellikler nelerdir bilgi vermek istiyoruz. Vücuttaki nöroendokrin sisteminde yer alan endokrin hücrelerinin düzensiz çoğalması sonucunda oluşan bu tümörler, diğer tümör türlerinden bazı önemli noktalarla ayrılır. Bu önemli noktalar şöyledir;

 • Bu tümörler, vücutta herhangi bir organda değil endokrin sisteminde dağınık olarak yer alan hücrelerde oluşur.
 • Nöroendokrin hücreleri, vücutta birçok fonksiyonda görev alır. Bu yüzden de oluşan tümörlerin, vücutta pek çok fonksiyonun bozulmasına neden olabileceğini ifade edebiliriz.
 • Nöroendokrin tümörlerde hastalık onkolog, endokrinolog ve gastroentrolog uzmanları tarafından takip edilebilir.

Karaciğer kanser tedavi yöntemleri olarak tercih edilebilecek pek çok yöntem vardır. Cerrahi müdahale, kemoterapi ve radyoterapi yaygın olarak kullanılan tedavilerdir. Bazı hastalarda ne yazık ki bu tedavi yöntemleri işe yaramaz veya da uygulanamaz. Bu durumda da aşağıda belirttiğimiz tedaviler tercih edilebilir:

Karaciğer Kanseri Atom Tedavisi

Karaciğer kanseri atom tedavisi ile tedavi edilebilen bir kanser türüdür. Atom tedavisi, özellikle diğer kanser tedavi yöntemlerinin etkili olmadığı hastalarda bir tür umut haline gelmiştir. Bu tedavi yöntemi sayesinde, hastalar son derece etkili ve başarılı sonuçlar elde etmektedir. Özellikle ameliyat edilemeyen hastalar için bu tedavi yöntemi çok etkilidir. Bu tedavi yönteminde Yitriyum isimli bir radyoaktif madde kullanılır. Bu madde sayesinde de kanser hücrelerinin küçültülmesi sağlanır. Küçültülen kanser hücreleri artık cerrahi yöntemle alınabilir veya da kemoterapi uygulanabilir. Atom tedavisi sadece akciğer kanserinde etki eden bir tedavi yöntemidir.

Radyoaktif Akıllı Mikroküre Tedavisi

Radyoaktif Akıllı Mikroküre Tedavisi akciğer kanser türünde tercih edilen ve uygulanan bir diğer önemli tedavi yöntemidir. Bu tedavi yönteminde de kanserli dokular üzerinde uygulanan selektif tedavilerdir. Bu tedaviler sayesinde akıllı moleküller verilir ve tümörlerin boyutlarının ve sayılarının azaltılması sağlanır. Karaciğer kanser tedavisi için de etkili ve başarılı bir yöntemdir.

Galyum 68 (Ga-68) PSMA PET CT yöntemi, prostat kanserinin herhangi bir evredeki sınıflandırmasına imkan tanır. Yöntemin geliştirilen diğer yöntemlere göre daha hassas ve daha kesin sonuç vermesi tercih sebebidir. Prostat kanseri şüphesi oluşan hastalar ve tanısı konulmuş hastalarda, hastalığın evreleme işlemi uygulanacak tedavi yöntemini belirler.

Ameliyat, hormonterapi, kemoterapi, radyoterapi almış olan kişilerde, hastalığın nüksetme şüphesine yönelik Ga68 PSMA PET CT yöntemi, hekime yol gösterici rolünü üstlenir. Bu yöntemle Ga-68 izotopları kanserli hücrelere ve sağlıklı hücrelere eşit şekilde nüfuz eder. Ancak kanserli hücrelerde baskın bir şekilde birikerek, tümörün büyüklüğünü, yerini ve uzak metastazlarını ayrıntılı raporlanmasına imkan tanır.

PRRT, kanser hücrelerine yönelik bir ilaç vasıtasıyla çok küçük bir oranda radyoaktif maddenin bir araya gelmesiyle ortaya çıkar. Radyasyonun direkt kanser hücrelerine ulaşmasına olanak sağlar. PRRT ilaçlarından olan Lu-177 dotatate (Lutathera), ileri evrede nöroendokrin tümörlerin tedavisinde faydalanılır. Bir de yüksek hormon salgılamaya bağlı olarak, eğer nöroendokrin tümörler yoğun hormon salgısı çıkarıyorsa, doktor belirti ve bulgularda kontrol sağlamak adına uygun ilaçları önerebilir.

Kemoterapi ilaçları hızla bölünen kanser hücrelerine saldırırken, bağırsaklar ve ağız, kemik iliği ve saç folikülleri gibi vücutta hızla bölünen diğer sağlıklı hücreleri de etkileme eğilimindedir. Bu hücreler kemoterapi ilaçlarından etkilendiğinde yan etkiler ortaya çıkabilir. Bir hastanın yaşadığı yan etkiler, kemoterapinin türüne ve dozuna bağlı olacaktır, ancak yaygın yan etkiler şunları içerir:

 • Mide bulantısı ve kusma
 • İshal
 • Saç kaybı
 • Ağız yaraları
 • İştah kaybı

Ek olarak, kemoterapi ilaçları sağlıklı beyaz kan hücrelerine, kırmızı kan hücrelerine ve trombositlere de saldırabilir. Bu, sırasıyla enfeksiyon, yorgunluk ve kolay morarma veya kanama riskinin artmasına neden olabilir.

Prostat biyopsisi nedir ve hangi durumlarda yapılır konusu son derece önemlidir. Son yıllarda prostat kanseri riski artış gösterdiği için birçok kişiye bu işlem uygulanır. Prostat muayenesi sonrasında kişilerde herhangi bir kitle tespit edilmesi ve PSA testinin sonucunda şüpheli bir durum olması sebebiyle biyopsi yapılmasına karar verilir. Yapılan biyopsi ile birlikte prostat kanseri teşhisi konur. Bunun için çeşitli iğneler kullanılır ve prostattan parça alınır. Alınan parçalar, mikroskop yardımı ile incelenir ve bulgular rapor edilir. Kısacası prostat biyopsisi, kişilerin prostat bölgesinden kanser teşhisi için parça alınması ve incelenmesidir.

Birkaç çalışma, tiroid hormonu ile baskılamanın tiroid nodüllerinin boyutunu azaltmadığını ortaya koymaktadır. Bu nedenle, bir nodül büyümedikçe veya semptomatik hale gelmedikçe, nodülü bastırmak gerekli değildir. Ek olarak, bir tiroid nodülünün baskılanması, uzun süreli tiroid uyarıcı hormon (TSH) baskılanmasını gerektirecek ve bu hastalarda potansiyel olarak osteoporoz riskini artıracaktır.

Soliter nodüllü tiroid bezleri ile multinodüler guatr arasında geleneksel bir ayrım olsa da, muayenede soliter nodülü olan hastaların yaklaşık %50’sinde tiroid ultrasonunda ek nodüllerin olacağı gösterilmiştir. Bu nedenle soliter nodüller ve multinodüler guatrlar arasındaki ayrım daha az belirgin hale gelmektedir.

Ayrıca uzun yıllardır multinodüler guatrın varlığının tiroid kanseri olma olasılığını azalttığına inanılmaktadır, ancak son çalışmalar multinodüler guatrda da soliter tiroidde olduğu gibi tiroid kanseri gelişme olasılığının eşit olabileceğini göstermektedir. Multinodüler guatrda baskın nodül varsa, baskın nodül biyopsisi yapılmalıdır.

Sonuç olarak, tiroidin İİA’sı, benign nodülü malign nodülden ayırmanın güvenli, ucuz ve etkili bir yoludur ve genellikle yapılan ilk tanı testi olmalıdır.

“İyi huylu prostat büyümesi” tanısı koymak aslında kolaydır. Bir doktor muayenesi veya doğru yapılmış bir ultrasonografik inceleme ile tanı konur. Zor olan; sizdeki işeme şikayetlerine büyümüş prostat mı yoksa başka hastalıklar mı yol açıyor? İşte doktorlar için cevabının bulunması gereken en önemli soru budur, çünkü doğru tanı doğru tedaviyi getirir. Aksi takdirde ameliyat da dahil olmak üzere size yapılacak tedaviden mutlu olmayabilirsiniz.

Prostat dışında işeme şikayetine yol açabilecek bir çok hastalık var. İşin kötüsü bu hastalıkların bir çoğunun tanısı ultrasonografi ile atlanabilir. Bu hastalıkların tanısı koymak için öncelikle hastanın hikayesini iyi bir şekilde dinlemek, eğer şüpheli bir durum varsa bu hastalıklar açısından hastayı araştırmak gerekir.

Eğer işeme şikayetleri prostat büyümesine bağlı ise ve yapılan ilaç tedavilerinden fayda alınmadıysa (işeme şikayetleri hala devam ediyorsa), o zaman hastaya ameliyat önerme zamanı gelmiş demektir.

Diyet ve prostat kanserini birbirine bağlayan temel faktör muhtemelen hormonaldir. Yağlar, testosteron ve diğer hormonların artan üretimini uyarır ve testosteron, prostat kanserinin büyümesini hızlandırmak için hareket eder . Yüksek testosteron seviyeleri, uykuda olan prostat kanseri hücrelerini aktiviteye teşvik edebilir. Bazı bulgular, yüksek testosteron düzeylerinin prostat kanserinin ilk başlangıcını da etkilediğini göstermektedir.

Kaynakçılar, pil üreticileri, kauçuk işçileri ve sıklıkla metal kadmiyuma maruz kalan işçiler prostat kanserine karşı anormal derecede savunmasız görünmektedir.Aşağıdakiler ayrıca ileri prostat kanseri riskinin artmasıyla ilişkilidir:
 • Boy,
 • Yüksek vücut kitle indeksi,
 • Düşük fiziksel aktivite,
 • Sigara,
 • Yüksek kalsiyum alımı,
 • Yüksek linoleik asit alımı,
 • Afrikalı-Amerikalı ırk ve prostat kanseri geçirmiş aile öyküsü.

Prostat kanseri ile aktif cinsel yaşam, vazektomi, mastürbasyon , alkol veya tütün kullanımı, sünnet, kısırlık, prostat enfeksiyonu veya iyi huylu prostat hiperplazisi ( BPH ) adı verilen kanserli olmayan yaygın bir durum arasında kanıtlanmış bir bağlantı yoktur. Hepsi olmasa da çoğu erkek, yaşlandıkça prostat büyümesi yaşayacaktır.

Lutesyum 177-DOTATATE hastane içerisindeki laboratuvarlarda hazırlanarak damar yolu ile hastaya serum içerisinde verilmektedir. Akıllı ilaç kanserli dokuyu üzerinde bulunan reseptörler yoluyla bularak hücrenin içerisinde girer. Böylece kanserli doku hücre içerisinden ışınlanır.

Işın Tedavisi (Radyoterapi), 1 ila 10 hafta gibi bir süre boyunca, haftada beş gün olacak şekilde uygulanır. Seanslar o hastaya özel olarak oluşturulan tedavi planına bağlı olarak 10-30 dakika arasında sürebilir.

Yüksek dozlu radyasyon hücrelerin büyümesini önler veya hücreleri öldürür. Kanserli hücreler çoğu normal hücreden daha hızlı bölündüğü ve büyüdüğü için, radyoterapi birçok kanser türünün tedavisinde başarılı sonuç verir. Bu esnada normal hücreler de radyasyondan etkilenir ancak çoğu radyasyonun etkilerinden kurtulur.

Exit mobile version