Tiroid Kanseri Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Tiroid Kanseri Tedavi Yöntemleri Nelerdir?


Tiroid kanseri, tiroid bezindeki hücrelerin anormal hücrelere dönüşerek kontrol dışı büyümeleri ve bölünmeleri sonucu ortaya çıkan tümör sebebiyle gelişir. Tiroid kanserleri genellikle boyun bölgesinde bir kitle veya tiroid bezi içerisinde nodül olarak karşımıza çıkar. Nodül, ceviz veya nohut büyüklüğünde olabilen, hücrelerin kümeleşerek topluluklar yaratmasıyla ortaya çıkan bir hastalık olup tiroid kanseri vakalarında çok sık görülmektedir. Nodüller iki çeşit olup biri hormon salgılayan diğeri hormon salgılamayandır. Hormon salgılamayan nodül, kansere dönüşme riski taşır.

Kadınlarda dört kat daha fazla görülen tiroid kanseri, ailede tiroid kanseri öyküsü olması veya radyasyon öyküsü sebebiyle gelişmiş olabilecek mutasyonlar sonucunda görülebilmektedir. Bu öykülerin yokluğunda da kişide tiroid kanseri görülebilir.

Boyun bölgesinde bulunan tiroidin ilk tümör belirtileri bölgede şişkinliktir. Bunu; yutkunmada zorluk, nefes almada zorluk, saçlarda zayıflık, kilo artışı, cilt kuruluğu, öksürük ve ses kısıklığı gibi bulgular takip eder.

Tiorid kanserinde teşhis, erken tanı ve tedavi oldukça önemlidir. Boyun bölgesinde görülen her şişlik tiroid kanseri olamayacağı gibi bunun tanısı için ultrasonografi yapılması şarttır ve en sık tercih edilen yöntemdir. Eğer ultrasonografi sonucu boyun bölgesindeki nodülün tümör olduğundan şüphelenilirse tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi yapılmaktadır. Bir sitoloji uzmanı tarafından değerlendirilen biyopsi,  patoloji uzmanına sevk edilir ve tümörün hangi evrede olduğu tespit edilerek bir sonraki aşama olan tedavi kısmına geçilir.

Tiroid kanseri tedavisinde de diğer kanser tedavilerinde en sık karşılaştığımız lokal cerrahi tedavisi görülmektedir. Bu tedavide ameliyat ile tiroid bezinin tamamı veya etkilenen kısmı çıkartılır. Eğer metastaz görülmüşse tümörün yayılım göstermiş olduğu diğer dokular da ameliyat esnasında alınır.

Eğer boyundaki dokularda yayılım göstermişse ve lenf bezlerine de sıçramışsa cerrahi tedavi sonrası radyoaktif iyot tedavisi de tercih edilebilmektedir. Bu tedavi ile tümörün boyuna geri gelmesi ve geri gelirse dahi metastaz görülmesini engellemektedir. Radyoaktif iyot tedavisi alan bir birey iyottan fakir bir beslenme deseni izlemeli ve doktoruna danışmadan diyetinin dışına çıkmamalıdır. Bu ek tedavi tiroid kanserinin kendisini tekrarlayacağında şüphe duyuluyorsa tercih edilmektedir. Bu iki tedavi haricinde radyoterapi veya kemoterapi gibi tedavilere genelde ihtiyaç duyulmamaktadır.

Tiroid bezleri birçok hormonun üretimi ve salgılanmasından sorumlu olduğundan dolayı tiroit bezlerinin tamamı veya bir kısmı alınmış bir birey hayatının devamında başka problemler yaşamamak adına tiroid hormonu tedavisi görmelidir ve düzenli olarak ultrasonografi çektirmeli ve kan testlerini yaptırmalıdır.

No comment

Bir cevap yazın