Prostat Kanserinde Ga68 PSMA PET CT

Prostat Kanserinde Ga68 PSMA PET CT


Prostat kanserinin tespitinde ve tedavisinde birçok yöntem uygulanır. Tedavi sonrası lezyon nüksedebilir. Bu prostat kanserinde olağan bir durumdur. Prostat kanserinde Ga68 PSMA PET CT yöntemi sıklıkla kullanılan yöntemler arasındadır. Bu yöntemle tanı ve tedavi yöntemleri belirlenebilir. Bu yöntem benimsenmeden yapılan tedavi yöntemlerinin başarı oranı düşüktür. Onkolojik tedavi yöntemleri, hastanın yaşam kalitesini olumsuz etkiler.

Hastaya tedavi işlemi uygulanmadan, organların kanserli hücrelerden ne derece etkilendiğinin haritası çıkartılmalı ve buna göre tedavi yöntemleri ortaya konmalıdır. Ga68 PSMA PET CT yöntemi, hastanın organlarına kanserin ne derece nüksettiğini ortaya koyar.

Prostat Kanserinde Ga68 PSMA PET CT Neden Gereklidir?

Galyum 68 (Ga-68) PSMA PET CT yöntemi, prostat kanserinin herhangi bir evredeki sınıflandırmasına imkan tanır. Yöntemin geliştirilen diğer yöntemlere göre daha hassas ve daha kesin sonuç vermesi tercih sebebidir. Prostat kanseri şüphesi oluşan hastalar ve tanısı konulmuş hastalarda, hastalığın evreleme işlemi uygulanacak tedavi yöntemini belirler.

Ameliyat, hormonterapi, kemoterapi, radyoterapi almış olan kişilerde, hastalığın nüksetme şüphesine yönelik Ga68 PSMA PET CT yöntemi, hekime yol gösterici rolünü üstlenir. Bu yöntemle Ga-68 izotopları kanserli hücrelere ve sağlıklı hücrelere eşit şekilde nüfuz eder. Ancak kanserli hücrelerde baskın bir şekilde birikerek, tümörün büyüklüğünü, yerini ve uzak metastazlarını ayrıntılı raporlanmasına imkan tanır.

Prostat Kanserinde Ga68 PSMA PET CT Başarı Oranı

Prostat kanseri üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde Ga68 PSMA PET CT’nin PSA seviyesinin 02 ng/ml düzeyde geliştiği, prostat kanseri nüks ve metastazların tespitine ve tedavisine imkan tanığı tespit edilmiştir. Onkolojik tedavi yöntemlerinde yenilikçi yöntem Ga68 PSMA PET CT, % 86 tanı başarasını ortaya koymaktadır.

Prostat Kanserinde Ga68 PSMA PET CT Avantajları

Prostat kanserinin tanısında yüksek hassasiyet ortaya koyan Ga68 PSMA PET CT yöntemi, kemiklerdeki küçük metastazların dahi tanısına olanak verir. Bu yöntem nüksün bulunduğu hastalarda fayda sağladığı gibi, doku örneklerinde tümör tespitini de mümkün hale getirmiştir.

Hastalık tanısında doğruluk oranını yüksek olması, aynı zamanda tedavi yöntemlerinin belirlenmesinde ve lokal tedavi yöntemlerini de olanaklı hale getirmiştir. Bu sayede hekim radyoterapi, hormonoterapi ve kemoterapi gibi yöntemleri belirleyerek, etkili tedavi yöntemini uygular. Ga68 PSMA PET CT yöntemi görüntülenmesi sayesinde radyonüklid tedaviye de olanak verir.

Prostat Kanserinde Ga68 PSMA PET CT Yöntemi Ne Zaman Uygulanır?

Ga68 PSMA PET CT yöntemi mümkün olduğu durumlarda tedavi öncesinde tanı aşamasında uygulanmalıdır. Bu sayede etkili tedavi yöntemi belirlenebilir. Biyopsi sonuçları negatif çıksa bile, habis tümör varlığı söz konusu olduğundan yöntemin uygulanması önerilir. Ga68 PSMA PET CT yöntemi tedavi sonrasında da uygulanabilen yöntemler arasında yerini alır. Bu sayede tedavinin başarısı ölçümlenebilir ve kanserli hücre kalıntıları tespit edilerek, etkin tedavi yöntemi devam ettirilir veya kontrol altına alınabilir. Bu sayede nüks ve metastazlar saptanmasına katkı sağlar.

 

 

 

No comment

Bir cevap yazın