prostat kanseri sonrası

prostat kanseri sonrası


Neredeyse tüm erkekler, prostat kanseri tedavisinden sonraki ilk birkaç ay boyunca bir miktar erektil disfonksiyon yaşayacaktır. Bununla birlikte, tedaviden sonraki bir yıl içinde, sinirleri sağlam olan hemen hemen tüm erkeklerde önemli bir iyileşme görülecektir.

Sinir Koruyucu Prostatektomi Sonrası

Bir yıl içinde erkeklerin yaklaşık %40 ila %50’si tedavi öncesi işlevlerine geri dönecektir. İki yıl sonra, yaklaşık %30 ila %60’ı ön tedavi işlevine geri dönecektir. Bu oranlar, cerraha ve bir cerrahın ameliyat sırasında ne kadar “sinir koruyucu” yapabileceğine bağlı olarak büyük ölçüde değişir.

Radyasyon Tedavisinin Ardından

Brakiterapi uygulanan erkeklerin yaklaşık %25 ila %50’si erektil disfonksiyon yaşarken, standart harici ışın radyasyonu alan erkeklerin yaklaşık %50’si erektil disfonksiyon yaşayacaktır. İki ila üç yıl sonra, çok az erkek iyileşme görecek ve bazen bu sayılar zamanla daha da kötüleşecektir.

Yan etkileri en aza indirecek şekilde tasarlanmamış prosedürlere maruz kalan ve/veya tedavileri prosedürlerde yetkin olmayan doktorlar tarafından uygulanan erkekler daha da kötüleşecektir.

Sertleşmeyi sürdürme yeteneklerini bozan başka hastalıkları veya rahatsızlıkları (şeker hastalığı, damar sorunları, vb.) olan erkeklerin tedavi öncesi işlevine dönmesi daha zor olacaktır.

Erektil Disfonksiyon Yönetimi

Ağızdan alınan ilaçlar penisteki kasları gevşeterek kanın hızla içeri girmesine izin verir. Ortalama olarak, ilaçların çalışmaya başlaması yaklaşık bir saat sürer ve ereksiyona yardımcı etkileri 8 ila 36 saat arasında sürebilir.

Sinir koruyucu prostatektomi veya daha kesin radyasyon tedavisi uygulanan erkeklerin yaklaşık %75’i, bu ilaçları kullandıktan sonra ereksiyona başarılı bir şekilde ulaştığını bildirmiştir. Bununla birlikte, anjina veya diğer kalp sorunları için ilaç alan erkekler ve alfa bloker alan erkekler de dahil olmak üzere herkes için değildir.

Alternatif Tedaviler

Tedaviden sonra erektil işlevi geri kazanamayan erkekler, farmakolojik olarak ereksiyona neden olan enjekte edilebilir ilaçları deneyebilir. Bunun için kullanılan en yaygın ilaç Prostaglandin’dir.

Mekanik cihazlar

Vakum daraltma cihazı, bir vakum contası kullanarak kanı penise zorlayarak mekanik olarak bir ereksiyon oluşturur. Penisin tabanına sarılmış kauçuk bir halka, conta kırıldığında kanın dışarı çıkmasını önler. Erkeklerin yaklaşık %80’i bu cihazı başarılı buluyor.

Cerrahi Seçenekler

Üç parçalı cerrahi olarak yerleştirilmiş bir penis implantı, penisin uzunluğu boyunca yerleştirilmiş dar, esnek bir plastik tüp, karın duvarına bağlı sıvıyla dolu küçük bir balon benzeri yapı ve testise yerleştirilmiş bir serbest bırakma düğmesi içerir.

Penis, ereksiyon istenene kadar sarkık kalır, bu noktada serbest bırakma düğmesine basılır ve balondaki sıvı plastik tüpe akar. Tüp sıvı ile doldurulmaktan düzelirken, penisi de yukarı çekerek bir ereksiyon oluşturur.

Mekaniğin doğru çalıştığını varsayarsak %100 etkilidir ve erkeklerin yaklaşık %70’i 10 yıl sonra bile implantlarından memnun kalır. Bu işlem genel anestezi altında yapıldığından, diğer sağlık nedenlerinden dolayı ameliyat için uygun olmayan erkeklere uygulanamaz.

Radikal Prostatektomi Sonrası Erektil Disfonksiyon

Erektil disfonksiyonun yönetimini varsaymak, uzman tanı ve tedavi gerektirir.

Tanı, cinsel işlev öyküsü, genel tıbbi öykü, psikososyal öykü, ilaç öyküsü, fizik muayene ve uygun laboratuvar testlerini içerir.

Tedavi, teşhisi takip eder ve Klinik aracılığıyla bir dizi tedavi seçeneği sunulur. Minimal invaziv tedavi seçenekleri, oral ilaçlardan doğrudan penise uygulanan ilaçlara ve penise uygulanan mekanik bir vakum cihazına kadar uzanır. İnvaziv tedaviler arasında implantlar veya damar cerrahisi bulunur.

Psikolojik tedavi, erektil disfonksiyonu yönetmek için önemli bir yardımcıdır. Teşhisimiz erektil disfonksiyonunuzla psikolojik bir ilişki olduğunu gösteriyorsa, Klinikte bulunan kalifiye bir psikologdan danışmanlık almanızı tavsiye edebiliriz.

Klinik olarak lokalize prostat kanseri için radikal prostatektomiyi takiben erektil disfonksiyon, ameliyatın bilinen bir potansiyel komplikasyonudur. Sinir koruyucu radikal prostatektomi tekniğinin ortaya çıkmasıyla birlikte, birçok erkek mevcut çağda erektil fonksiyonu geri kazanmayı bekleyebilir.

Bununla birlikte, sinir koruyucu prostatektomi tekniğinin uzman uygulamasına rağmen, doğal erektil fonksiyonun erken iyileşmesi yaygın değildir. Bu ameliyatı takiben ereksiyon fonksiyonunun iyileşmesini hızlandırmak için olası yeni tedavi seçeneklerinin gelişmesiyle son yıllarda bu soruna artan bir ilgi gösterilmiştir.

Korunmuş erektil fonksiyonun önemi nedir?

Prostat kanseri için çeşitli tedavi yaklaşımlarının yaşam kaliteleri üzerindeki etkisini göz önünde bulundurarak, birçok hasta doğal erektil fonksiyonu koruma olasılığına büyük önem vermektedir. Bu konu, yaş durumuna göre sağlam erektil fonksiyona sahip olma olasılığı yaşlı erkeklere göre daha yüksek olan genç erkekler için sıklıkla önemlidir; bununla birlikte, yaşa bakılmaksızın ameliyat öncesi normal erektil fonksiyonu olan tüm erkekler için, bu fonksiyonun korunması postoperatif olarak anlaşılır bir şekilde önemlidir.

Radikal prostatektomi sonrası sonuçlarla ilgili mevcut beklentiler nelerdir?

Yaklaşık 20 yıl önce prostat ve çevresindeki yapıların bir dizi anatomik keşfinin ardından, cerrahi yaklaşımdaki değişiklikler, prosedürün önemli ölçüde iyileştirilmiş sonuçlarla gerçekleştirilmesine izin verdi. Artık ameliyattan sonra, çoğu hastada fiziksel kapasitenin birkaç hafta içinde tamamen iyileşmesi, birkaç ay içinde hastaların %95’inden fazlasında üriner kontinansın geri gelmesi ve cinsel ilişkiye girme yeteneği ile ereksiyon iyileşmesinin yeniden kazanılması beklenmektedir.

Radikal prostatektomiyi takiben erektil disfonksiyon sorunlarıyla ilgili şu anda neden artan bir endişe var?

Günümüzde radikal prostatektomi sonrası iyileşme sürecinin gerçeği, erektil fonksiyon iyileşmesinin diğer alanlarda fonksiyonel iyileşmenin gerisinde kalmasıdır. Hastalar bu konu hakkında anlaşılır bir şekilde endişe duyuyorlar ve aylarca süren sertleşme bozukluğunu takiben, güçlerinin geri döneceğine dair güvencelerden şüpheleniyorlar.

Ameliyattan sonra ereksiyon iyileşmesini ne belirler?

Postoperatif erektil disfonksiyonun en belirgin belirleyicisi preoperatif potens durumudur. Bazı erkekler, yaşa bağlı bir süreç olarak zamanla erektil fonksiyonda bir düşüş yaşayabilir. Ayrıca, bazı hastalarda postoperatif erektil disfonksiyon, ileri yaş, eşlik eden hastalık durumları (örn, kardiyovasküler hastalık, diyabetes mellitus), yaşam tarzı faktörleri (örn. sigara içimi, fiziksel hareketsizlik) ve bu tür ilaçların kullanımını içeren önceden var olan risk faktörleri tarafından birleştirilir.

Erektil fonksiyon sonuçlarını iyileştirmek için geliştirilmiş herhangi bir cerrahi teknik var mı?

Şu anda, retropubik (abdominal) veya perineal yaklaşımların yanı sıra serbest veya robotik aletlerle laparoskopik prosedürler dahil olmak üzere ameliyatı gerçekleştirmek için birkaç farklı cerrahi yaklaşım vardır. Farklı yaklaşımların avantajları ve dezavantajları hakkında çok fazla tartışma var ancak bir fikir birliği yok. Farklı yeni yaklaşımlarla başarının anlamlı tespitlerini elde etmeden önce daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Bizi Instagram Hesabımızdan Takip Edebilirsiniz 🙂

No comment

Bir cevap yazın