Medüller Tiroid Kanseri (MTC) Nedir

Medüller Tiroid Kanseri (MTC) Nedir


Medüller tiroid kanseri veya MTC, tiroidde oluşan bir kanserdir. Tiroid, boynunuzun önünde, Adem elmasının hemen altında bulunan bir bezdir. Vücudunuzun geri kalanına hormon göndermekten sorumludur. Tiroidin iç kısmına medulla denir. Medulla, hormon üreten ve salgılayan parafolliküler C hücreleri adı verilen özel hücreler içerir. MTC, C hücreleri kanserli hale geldiğinde ve kontrolden çıktığında meydana gelir. MTC ayrıca medüller tiroid karsinomu olarak da adlandırılabilir.

Medüller tiroid kanseri ne kadar yaygındır?

Tiroid kanseri oldukça yaygındır. Dört farklı tiroid kanseri türü vardır ve MTC, tüm tiroid kanserlerinin %3 ila %4’ünü oluşturan en nadir tiptir. ABD’de her yıl yaklaşık 1.000 kişiye MTC teşhisi konuyor

Medüller tiroid kanseri nasıl teşhis edilir?

MTC boğazda bir yumru olarak başlayabilir. Tiroidde büyüyen tümör ses tellerinizi bloke ederek sesinizi kısabilir veya nefes borunuzu bloke ederek nefes almayı zorlaştırabilir. Bazen insanlar, tümör küçük kaldığı için semptomsuz uzun süre MTC’ye sahip olabilir. MTC, akciğer, karaciğer, kemikler ve beyin gibi diğer organlara yayılabilir.

Görüntüleme: MTC teşhisi, doktorunuzun önce bir yumru olup olmadığını kontrol etmek için boğazınızı hissetmesi, ardından tiroidin görüntüleme taramaları tarafından teşhis edilir. Görüntüleme taramaları ultrason, CT veya MRI içerebilir.

Biyopsi: Doktor ayrıca çok ince bir iğne kullanarak tiroidden biyopsi adı verilen az miktarda doku çıkarmak isteyecektir. Bir patolog, kanser hücrelerinin olup olmadığını ve varsa ne tür tiroid kanseri olduğunu görmek için dokuya mikroskop altında bakacaktır.

İlginizi Çekebilir; Tiroid Kanseri Nedir? Belirtileri Nelerdir? Nasıl Tedavi Edilir?

Medüller tiroid kanseri nasıl tedavi edilir?

MTC genellikle tiroidin çıkarılmasıyla tedavi edilir. Bu ameliyata tiroidektomi denir. Bazı gen değişiklikleri taşıyan kişiler gibi MTC için yüksek risk taşıyan bazı kişilerde kanseri önlemek için tiroidektomi yapılabilir.

Ameliyatın yanı sıra bazen radyasyon tedavisi veya kemoterapi de dahil olmak üzere başka tedaviler de gereklidir. Ayrıca, bazı MTC vakalarında bulunan DNA’daki değişikliklere etki eden hedefe yönelik tedaviler mevcuttur.

Tedaviden sonra doktorunuz, tedavinin ne kadar iyi çalıştığını veya kanserin geri gelip gelmediğini takip etmek için CEA adı verilen bir tümör belirteci düzeylerini ve C hücreleri tarafından üretilen hormonları izleyecektir. CEA, MTC’li kişilerin kanında bulunan bir tür tümör belirtecidir.

Medüller Tiroid Kanseri (MTC) Nedir
Medüller Tiroid Kanseri (MTC) Nedir

Medüller tiroid kanseri ailelerde mi görülür?

MTC vakalarının yüzde yirmi beşi ailelerden geliyor. Aileler , çoklu endokrin neoplazi tip 2 veya MEN2 olarak adlandırılan bir duruma neden olan RET geninde bir değişiklik taşıdığında MTC aktarılabilir . İki tür MEN2 vardır: MEN2A ve MEN2B.

MEN2A: MEN2A’nız varsa, MTC alma şansınız (%90) yüksektir. Ayrıca adrenal bezlerin bir kanseri olan feokromositoma yakalanma riskiniz de (%30 ila %50) vardır. MEN2A nadirdir ve 40.000 kişiden 1’ini etkiler. MEN2A ayrıca Sipple sendromu veya PTC sendromu olarak da adlandırılabilir.

MEN2B : MEN2B bazen ebeveynden çocuğa geçebilir, ancak çoğu zaman değildir. MEN2B’niz varsa, çok genç yaşta MTC alma şansınız %100’dür. Ayrıca hayatınızın bir noktasında feokromasitoma yakalanma şansınız %50’dir. MEN2B ayrıca Wagenmann-Froboese sendromu veya MEN3 olarak da adlandırılır.

Medüller tiroid kanseri nasıl oluşur?

Bilim adamları her zaman kanserin nasıl oluştuğunu anlamaya çalışıyorlar, ancak bunu kanıtlamak zor olabilir. Bazı MTC vakalarının RET geninde değişiklikler olduğunu biliyoruz. MTC ayrıca kadınlarda erkeklerden daha yaygındır. Bu bilgi, bilim adamlarına MTC’nin nasıl oluştuğu ve yeni tedavilere yol açabileceği konusunda ipuçları verir.

Medüller tiroid kanseri olan birinin prognozu nedir?

Bir hastalığın sizi uzun vadede nasıl etkileyeceğinin tahminine prognoz denir. Her insan farklıdır ve prognoz aşağıdakiler gibi birçok faktöre bağlı olacaktır:

  • Kanser vücudunuzun diğer bölgelerine yayılmışsa
  • Kanser kemoterapiye yanıt verirse
  • Ameliyat sırasında tümörün ne kadarı çıkarıldı

Prognozunuz hakkında bilgi istiyorsanız, doktorunuzla konuşmanız önemlidir.

Doktorlar, MTC hastalarına sahip insan gruplarının geçmişte yaptıklarına göre MTC sağkalım oranlarını tahmin ediyor. Çok az MTC hastası olduğu düşünüldüğünde, hayatta kalma oranları çok doğru olmayabilir. Ayrıca daha yeni tedavilerin geliştirildiğini de düşünmüyorlar. Tedavisi olmamasına rağmen insanların uzun yıllar MTC ile yaşayabildiğini biliyoruz.