Lutesyum Tedavisi

Lutesyum Tedavisi


Prostata özgü Membran Antijen Tedavisi olarak da adlandırılan Lutetium-177 PSMA Tedavisi, metastatik veya tedaviye dirençli prostat tümörleri ile ilerlemiş prostat kanseri yaşayan erkekler için popüler bir tedavi seçeneği haline geliyor.

Birçok hastada, Lutesyum tedavisinin, tümörün boyutunu küçültmede başarılı bir tedavi yöntemi olduğu kanıtlanmıştır. Radikal prostatektomi veya primer radyoterapi görmüş ancak metastatik nüks semptomları gösteren erkekler, Lutetium-177 PSMA Tedavisini uygun bir tedavi seçeneği olarak görebilir. Tedavinin, tümörlerin boyutunu küçültmede ve aynı zamanda büyümelerini de engellemede etkili olduğu kanıtlanmıştır. Tedavi henüz rutin klinik bakımın bir parçası değildir; yine de birçok hastada tedavi uzun süreli remisyon sağlamayı başarmıştır.

Prostat kanserine ne sebep olur?

Prostat kanseri, 50 yaş üstü erkeklerde en sık görülen kanser türüdür. Şu anda, araştırmacılar prostat kanserine neyin neden olduğunu tam olarak belirleyememektedir. Kalıtsal genlerin prostat kanserlerinin yaklaşık yüzde 5 ila 10’unu oluşturduğuna inanılmaktadır. Radyasyona maruz kalma, kronik iltihaplanma, kansere neden olan kimyasallara maruz kalma, yüksek düzeyde androjenler veya insülin benzeri büyüme faktörü-1 (IGF-1) gibi faktörlerin de kansere yol açan gen değişikliklerine neden olduğuna inanılmaktadır.

Lutesyum Tedavisi Prostat Kanseri
Lutesyum Tedavisi Prostat Kanseri

Prostat Kanseri Etkileri

Erken teşhiste prostat kanseri tedavileri oldukça başarılı sonuç vermektedir. Bununla birlikte, metastaz bir kez geliştiğinde, hastalığın prognozu çarpıcı biçimde değişir.
Gelişmiş prostat kanseri şunlara neden olabilir:

  • Üriner disfonksiyon
  • Erektil disfonksiyon
  • Doğurganlık kaybı
  • Bağırsak disfonksiyonu
  • Kemik metastazı sonucu ağrı
  • Bozulmuş organ işlevi

Lutetium-177 Kimler İçin Uygundur?

Lutetium-177 PSMA Tedavisi, tedaviyi teşhis ile birleştirir. Yaklaşım ‘teranostik’ olarak adlandırılır. Uzman Doktor Refik Bilgin, ilerlemiş ve metastatik prostat kanseri olan hastalara böylesi ilerleyici bir kanser tedavisi seçeneği sunan en iyi tıp merkezlerinden biridir.

Çoğu prostat kanseri türü, yüksek seviyelerde PSMA ifade eder. Nadiren, prostat kanserlerinin yaklaşık yüzde 5 ila 10’u PSMA oluşturmaz. Lutetium-177 PSMA tedavisine başlamadan önce, tedavinin radyasyonunun tedavi sırasında doğru alanları hedeflediğinden emin olmak için bir tanı taraması yapılacaktır (Ga-68 PSMA PET CT).

Lutesyum Tedavisi
Lutesyum Tedavisi

Lutesyum-177 PSMA Tedavisi Nasıl Çalışır?

PSMA, çok sayıda hücresel fonksiyona sahip olduğuna inanılan, prostat hücrelerinin zarında ifade edilen bir protein türüdür. Prostat epiteli doğal olarak çok düşük seviyelerde PSMA oluştursa da, kanserli prostat tümörleri aşırı derecede yüksek prostat seviyeleri (genellikle normal bir prostat hücresinden 1.000 kat daha yüksek) oluşturur. Prostat kanseri vücudun diğer bölgelerine metastaz yapmışsa, bu bölgelerde PSMA saptanabilir. Lutesyum, kanser hücrelerinde bulunan PSMA reseptörlerine bağlanmak için bir molekül kullanan radyasyona dayalı bir tedavidir. Lutetium-177, kanser hücrelerine etkili bir şekilde zarar veren ve zamanla onları yok eden beta radyasyonu yayar. PSMA moleküllerini hedefleyerek, Lutesyum molekülü PSMA ile bağlandığından, Lutesyum tarafından radyasyon odaklı tedavi çok hassas hale gelir.

Bu Tedavi Güvenli mi?

Lutetium-177’de kullanılan radyasyon sadece kanser hücrelerini yok etmek için tasarlanmıştır. Teranostik ile tedavi daha kişisel hale gelir, böylece kanser ve metastazı etkin bir şekilde belirlenir, ancak tüm vücut asla radyasyona maruz kalmaz. Sadece kanser hücreleri ışınlanır ve yok edilir. Radyasyonun sağlıklı dokulara zarar vermediğinden emin olmak için kan testleri yapılacaktır. Tümör bölgelerindeki radyoaktif materyalin doğru bir şekilde emildiğinden emin olmak için görüntüleme testleri de yapılır.

Terapinin yan etkileri olarak şunları sıralayabiliriz:

  • Kuru ağız
  • Yorgunluk
  • Kan hücrelerinin üretiminde kısa süreli düşüş

Bu Tedavi Ne Zaman Uygulanır?

Lutesyum-177 tedavisi, yalnızca prostattan kaynaklanan kanserden muzdarip ve önceki diğer tedavi yöntemlerini tüketmiş olan erkeklerde kullanılır. Diğer tedavi türleri başarısız olduktan sonra metastatik prostat kanserini veya prostat kanserini yönetmek için etkili bir tedavi olduğu kanıtlanmıştır.

Neredeyse tüm prostat kanseri türleri aşırı PSMA üretecektir, ancak tedaviye başlamadan önce, Lutetium-177 radyasyonunun tedavi sırasında doğru alanları hedeflediğinden emin olmak için bir tanı taraması yapılır (Ga-68 PSMA PET CT).

1 Comment

  • […] Lutetium Lu 177 vipivotid tetraxetan (Pluvicto): Bu tedavi, prostat kanseri hücrelerinde yüksek oranda eksprese edilen PSMA (prostata özgü membran antijeni) adı verilen spesifik bir molekülü hedefler ve bu nedenle radyasyonu doğrudan kanser hücrelerine iletir. Halihazırda bir AR inhibitörü ve docetaxel gibi taksan kemoterapisi almış metastatik kastrasyona dirençli prostat kanseri olan kişilerin tedavisi için onaylanmıştır. Bu tedaviyi almak için özel bir pozitron emisyon tomografisi (PET) taramasının kanser hücrelerinin PSMA molekülünü eksprese ettiğini doğrulaması gerekir. Bu tedavinin en yaygın yan etkileri yorgunluk, ağız kuruluğu, bulantı, anemi, iştahsızlık ve kabızlığı içerir. […]

Bir cevap yazın