Kemik Metastazı Nedir Belirtileri Nelerdir?

Kemik Metastazı Nedir Belirtileri Nelerdir?


Metastaz kelime anlamı olarak kanseri bir dokudaki kanserin bu doku harici diğer organlara yayılması anlamına gelmektedir. Kemik metastazı kemik kanserinden farklı olarak orijininde kemikte başlamamış ancak başka bir dokuda başlamış olan kanserin kemiklere sıçraması sebebi ile görülmektedir. Kemik metastazına neden olan kanser akciğer veya karaciğerde başlayarak kemiklere atlayabilir veyahut meme kanseri kemiklere yayılabilir.

Kemik metastazının en büyük sebeplerinden biri, kanserin asıl başladığı dokuda var olan tümörün ileri bir evrede fark edilmesi ve tedavide geç kalınmasıdır. Bu sebeple erken tanı ve evrelendirme oldukça önemli olup metastazı da engellemektedir.

Kemik metastazından muzdarip bir bireyin vücudunda tanımlayabileceği en yaygın belirti zamanla geçmeyen kemik ağrısıdır. Ağrılar genelde vücut ağırlığını en çok taşıyan kemiklerde görülmektedir. Bu kemik ağrısı vücudun herhangi bir bölgesinde olabilmekle beraber genelde hareket ettikçe geçen, birey dinlenirken veyahut geceleri nükseden bir ağrıdır. Bir sonraki adımı ise kemik kırılmalarının başlamasıdır. Zayıflayan kemikler kırılır ve bu büyük belirtilerden birisidir.

Bir diğer belirti hastada uyuşma, felç ve idrar yapmada güçlüğün görülmesidir. Buna sebep olarak da kemik metastazının omurgaya yayılarak omuriliğine baskı yapması gösterilebilir. Bunlar haricinde ise iştahsızlık, mide bulantısı, aşırı susama, kafa karışıklığı ve yorgunluk görülebilir. Bu belirtiler kandaki yüksek kalsiyum oranına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır çünkü metastaz kemikte büyürken dolaşım sistemine kalsiyum salınır.

Metastaz, kanserin başladığı dokudaki tümörden kanser hücrelerinin ayrılması ile oluşur. Bu ayrılan kanser hücreleri dolaşım sistemine veya lenf sistemine girerek kemik iliğine gider ve bu sebeple de kemik metastazı görülür.

Kanser hücreleri ne yazık ki kemiklerde uzun süre gizli ve sabit kalabilirler. Bu yüzden tespit edilmeleri diğer metastaz görülen dokulara göre daha zor olmaktadır. Bu da tanıdan kaçarken tedaviden de sıyrılabildikleri anlamına gelmektedir. Tedavi edilmeyen kemik metastazı hücreleri daha fazla metastaza yol açarak hastanın sağ kalım süresini kısaltarak hayat kalitesini düşürürler.

Bahsedilen belirtiler görüldüğü zaman eğer kişinin aile öyküsünde de kanser ve metastaz öyküleri bulunuyorsa acilen en yakınındaki doktora danışmalıdır. Kapsamlı bir fizik muayene, kan testleri ve kemik taraması yapılmalıdır. Tamı ve evrelendirme sürecinde PET veya BT taramaları ve biyopsi gerekebilmektedir.

Kemik metastazının tedavisinde ise ilk seçenek altta yatan kanseri tedavi etmektir. Bu seçeneği bifosfonat tedavisi takip eder. Bu tedavi ağrıya sebep olan kemik yıkımını engelleyerek kemiklerin kırılma riskini azaltmaktadır ve metastazın oluşumunu hem yavaşlatır hem de tamamen durdurabilirler.

Bizi Instagram Hesabımızdan Takip Edebilirsiniz 🙂

No comment

Bir cevap yazın