Galyum 68 Dotatate Tedavisi Hangi Hastalıklarda Kullanılır?

Galyum 68 Dotatate Tedavisi Hangi Hastalıklarda Kullanılır?


Galyum-68 DOTA-TATE PET/BT, nöroendoktrin kanserlerin tedavisinde kullanılan gelişmiş bir görüntüleme yöntemidir ve kanserin tanı ve evrelendirilmesinde kullanılmaktadır.

Nöroendokrin kanserler nadiren görülen, ancak son yıllarda görülme hızı artmış bir kanser çeşididir. En yaygın tipi gastroenteropankreatik (GEP) olmaktadır ve tüm nöroendokrin kanserlerin %90’nını oluşturmaktadır. Bu kanser genelde gastrik, panktreatik, ince barsak, kolorektal ve primeri belli olmayan şeklinde sınıflandırılmaktadır.

Nöroendokrin kanser tanısı genelde hastalara tesadüfi bir şekilde konulur. Birey birtakım hazımsızlık veya gaz, ishal ve ağrı gibi sindirim sistemi problemleri ile gelir. Batın bölgesine uygulanan ultrasonografi ve MR gibi tetkikler sonucu ortaya çıkmaktadır.

PET/BT yöntemleri normal kanserlerin tanı ve evrelendirilmesinde her ne kadar yardımcı olsa da nöroendokrin kanserleri için o kadar hassas değildirler. Bu yüzden nöroendokrin kanserlerin tanı ve evrelendirilmesi için Galyum-68 DOTATATE denilen PET/BT sintigrafisi yapılmalıdır.

Bu gelişmiş görüntüleme yöntemi, hastaya verilen akıllı molekül adlı ilaç ile hastalığı vücut içerisinde bularak o bölgeye yapışma özelliği ile tanınır. Kullanılan akıllı moleküller sayesinde hastalıklı bölge kolayca bulunup takip edilebilmektedir. Hastalığın tanısı doğru ve kesin yapılırsa, tümörün nereden başladığı ve hangi dokulara sıçradığı bilinirse hastalığın tedavisi buna göre uygulanır ve ilerlemesi daha kolay durdurulabilir. Bu yüzden kanser hastalıklarında tedavi kadar tanı ve evrelendirilme de çok önemli bir yere sahiptir.

Bu görüntüleme yönteminde hastaya yüksek dozda radyasyon verilmemektedir. Verilen akıllı ilaçların hastaya hiçbir yan etkisi olmaması da görüntüleme yönteminin bir artısını daha kapsar. Hastanın hiçbir negatif etki hissetmediği bu görüntüleme işlemi yaklaşık olarak yirmi dakika sürmektedir.

Galyum-68 DOTATATE, metastatik hastalığı bilinen hastalarda primer odak noktasının saptanmasında, histopatolojik tanı sonrası metastatik odakların araştırılmasında, yeniden evrelemede, hastalığın yeniden nüksetmesinde veya ilerleyen hastalığın saptanmasında, tümöral SSTR durumunu belirlemede, Lu-177 Dota –Tate tedavisi planlanmasında, tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.

Bu durumlar haricinde; planlanan cerrahiden önce yeniden evreleme durumunda, endoskopik veya perkütan biyopsiye uygun olmayan nöroendokrin kanserinden şüpheli kitlelerin değerlendirilmesinde, ağırlıklı olarak Galyum-68 DOTATATE yöntemi sayesinde görülebilen nöroendokrin kanserlerinin teşhisinde kullanılmaktadır.

Bilimsel çalışmaların genelinde Galyum-68 DOTA-TATE PET/BT görüntüleme yönteminin geleneksel görüntüleme yöntemlerinden çok daha üstün ve faydalı olduğu gösterilmiştir. Galyum-68 DOTA-TATE PET/BT hem primer tümör bölgesini saptarken hem de normal görüntüleme yöntemlerinde yakalanamayan ek lezyonları da yakalayabilmektedir. Bu da tedavi kadar önemli olan tanı ve evreleme aşamasında hastaların tedavi şekillerini baştan yazarak sağ kalım oranını arttırmaktadır.

Bizi Instagram Hesabımızdan Takip Edebilirsiniz 🙂

No comment

Bir cevap yazın