Uzm. Dr. Refik Bilgin

FAPI PET CT ve FAPI Teranostik

FAPI PET CT ve FAPI Teranostik

FAPI PET CT ve FAPI Teranostik

FAPI PET, kanser hücrelerini tespit etmek için fibroblast aktivasyon proteinini (FAP) hedefleyen yeni nesil bir onkoloji görüntülemedir. Fibroblast aktivasyon proteini (FAP), kanserle ilişkili fibroblastlarda aşırı üretilen bir moleküldür.

Bu molekülleri hedefleyen radyoaktif FAP inhibitörleri (FAPI), PET izleyicileri olarak kullanılır. Bu nedenle, neredeyse hücre boyutundaki tümörleri görselleştirebiliriz. Kanserle ilişkili fibroblastlar, tümör mikro çevresinde bol miktarda bulunan karmaşık bir hücre tipidir.

Apoptoza (programlanmış hücre ölümü) uğramazlar, dolayısıyla sayıları azalmaz. İşlevleri, kanser hücrelerinin ihtiyaç duyduğu yeni kan damarlarını sağlamak, uzak metastazların büyümesine yardımcı olmak veya kemoterapiye direnç oluşturmaktır. Bu nedenle olası bir kanser tedavisi olarak araştırılmaktadır.

Kanser İle Alakası Olan Fibroblastlar Hakkında

Fibroblastlar, vücudumuzdaki en yaygın doku olan bağ dokusunda en bol bulunan hücrelerdir. Örneğin, bir parmak kesimi, yara iyileşmesi için gerekli yapıları oluşturmak üzere fibroblastları aktive eder. Fibroblastlar ayrıca hücre yapışması, büyümesi, göçü ve farklılaşmasında rol oynar.

Aslında kanser asla iyileşmeyen bir yaraya benzetilebilir. Kanserle ilişkili fibroblastlar, hücre dışı matris yeniden şekillenmesini başlatarak veya sitokin salgılayarak tümör mikro çevresini destekleyen bir hücre tipidir.

Fibroblastları Aktive Eden Protein Hakkında

Kanserle ilişkili fibroblastlar, kanserli dokunun görüntülenmesi veya tedavisi için uygun hedefler olarak görünmektedir.

Bu amaçla geliştirilen bir ilaç olan fibroblast-aktive protein inhibitörü (FAPI), kanserli fibroblastlar üzerindeki bir proteini hedef almaktadır ve bu yöntem halen araştırma denemelerinde olup, görüntüleme ve tedaviye olanak tanımaktadır.

FAPI PET Görüntüleme Yönteminin Diğer Pet Görüntüleme Yöntemlerinden Farkları

Günümüzde FDG-PET, kanser için en gelişmiş görüntüleme yöntemlerinden biri olarak kabul edilmektedir. FDG-PET birçok tümörde oldukça duyarlıdır, ancak bazı kanserlerde yeterince duyarlı olmayabilir. FAPI-PET, FDG-PET‘in yetersiz kaldığı kanserlerde kullanılabilir. Ayrıca bazı kanserlerde FDG-PET tarafından kaçırılan lezyonları tespit edebilir ve ek olarak FDG-PET’i destekleyebilir.

FAPI-PET görüntüleme, FDG-PET gibi oruç tutmayı gerektirmez ve diyabetik hastalarda FDG-PET öncesinde gerekli olan kan şekeri protokolü FAPI-PET için gerekli değildir. Ayrıca FDG-PET enjeksiyondan sonra 60 dakika beklemeyi gerektirirken, FAPI-PET 10 dakikada görüntülemeye olanak sağlar.

FDG-PET ile beyin, kalp ve karaciğer gibi çok miktarda glikoz tüketen organlarda biyoaktif alım gözlemlenir. Bununla birlikte, FAPI-PET tedavisi sırasında diğer organlarda aktivite alımı çok düşüktür ve tümör dokusunun yüksek kontrastlı görüntülenmesine olanak tanır.

FAPI Atom Tedavisi Nasıl Yapılır?

FAPI’nin en önemli işlevi, teranostik bir ajan olmasıdır. FAPI, PET görüntüleme için 68Ga (68Ga-FAPI PET/CT), 90Y (itriyum) ve 177Lu (lutesiyum) ile sentezlenebilir ve tedavi edici özelliklere sahiptir, ancak radyoizotoplarla sentezlenebilir ve atomik tedavi için kullanılabilir ( 90Y-FAPI, 177Lu- FAPI).

Nükleer tıpta kullanılan ana tedavi. Tiroid kanseri için radyoiyot tedavisi, karaciğer metastazları için radyoembolizasyon, nöroendokrin kanseri tedavisi için 177 lutesiyum oktreotid tedavisi ve metastatik prostat kanseri tedavisi için 177 lutesyum PSMA/225 aktinyum PSMA tedavisi.

Bununla birlikte, FAPI hedefli nükleer terapi, kemoterapinin yakın gelecekte yetersiz kaldığı çeşitli ileri kanser türlerine sahip hastalar için radyonüklid tedavi seçeneklerini etkinleştirme potansiyeline sahiptir.

Bizi Instagram Hesabımızdan Takip Edebilirsiniz 🙂

Exit mobile version